Tuesday , 24 January 2017
Updates

MLA’s in Raihur District – 2013 Elections

Raichur MLA – Dr. Shivaraj Patil S
Raichur Rural MLA – Tipparaju
Sindhanur MLA – Hampanagouda Badarli
Manvi MLA – Hampayya nayak ballatgi
Maski MLA – Pratap Gouda Patil
Devadurga MLA – A. Venkatesh Naik
Lingasugur MLA – Manappa Vajjal
Scroll To Top